Tích Nạp Hào Hoa

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 BQT game Hỏa Chí Nhẫn Giả xin giới thiệu cho các Nhẫn giả Tích Nạp Hòa Hoa để  cho  nhân vật mạnh hơn. 

1. Tích nạp Skin kaguya :

- Event được chia thành 7 mốc nạp khi bạn đạt mốc cuối sẽ nhận được skin Kaguya ( Momoshiki Otsutsuki ) và các vật phẩm khác

2. Tích nạp đồng đội :

- Event chia thành 6 mốc nạp Nhẫn giả sẽ nhận được thẻ ảo thuật obito , thẻ đồng đội might Guy , thẻ đồng đội hokage đệ nhất , Vật tổ và các tài nguyên nâng cấp

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto