Hệ Thống Cấp VIP

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 BQT game Hỏa Chí Nhẫn Giả xin giới thiệu cho các Nhẫn giả Hệ thống Cấp VIP để các nhẫn giả thấy được nhiều quyền lợi hấp dẫn.

1. Các Mốc Nạp Vip

2. Event Cho Cấp Vip

- Tuỳ theo từng cấp Vip Nhẫn giả có thể mua thêm các sự kiện bên dưới , từ Vip 11 - 17

- Sự kiện Vip mỗi ngày , sự kiện này dành cho VIP, Mỗi ngày Nhẫn giả đều có thể tham gia , nhận được thêm Phiếu Đổi Tinh Phẩm để trao đổi vật phẩm ở Phố Mua Sắm

3. Mua Giảm Giá

- Nhẫn giả sẽ có thể mua giảm giá vật phẩm Vip từ đặc quyền Vip

- Nhẫn giả sẽ nhận được thêm quà khi lên cấp Vip , và các đặc quyền tương ứng

Nơi Hội Tụ Nhẫn Giả Yêu  Thích Naruto